Rådgivning af grundbeløbsværker

Ea Energianalyse indgår sammen med NIRAS, PlanEnergi og BDO i et konsulent-hold, som skal yde rådgivning til de mest økonomisk udsatte grundbeløbsværker. Med grundbeløbets bortfald ved udgangen af 2018 vil mange fjernvarmeværker i Danmark opleve en betydelig prisstigning, hvis ikke der gennemføres andre initiati-ver til at nedbringe varmeprisen. Konsulentholdet bistår derfor værkerne med råd-givning om, hvordan økonomien kan forbedres, fx ved nye investeringer i produkti-onsanlæg, forøgelse af antallet af forbrugere, optimering af ledningsnettet, driftsbesparelser og samarbejde med andre fjernvarmeværker. Ea Energianalyse bidra-ger særligt med dialog og opsamling over for Energistyrelsen samt analyser og afrapportering på tværs.

 

 

Opdateret 10.08.2018

Yderligere information:

 

Kontakt: Jesper Werling

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096