Varmeudbudsmodel for Køge Kraftvarmeværk

Køge Kraftvarme producerer procesdamp til industrivirksomheden Junckers og fjernvarme til Køge og til hovedstadens fjernvarmenet. Fjernvarmeproduktionen skal derfor indgå i den fælles, daglige lastfordeling af hovedstadens fjernvarme, som varetages af Varmelast.dk. Den daglige lastfordeling skal sikre en samlet, økonomisk optimering af fjernvarmeproduktionen. Her tages der hensyn til indtjeningen i elspotmarkedet. Samtidig skal der tages hensyn til, at Køge Kraftvarme som de eneste kan levere damp til Junckers. Dette kræver, at mindst den ene af værkets to blokke er i drift.

 

Udvikling af værktøj og løbende support

Ea Energianalyse har bistået Køge Kraftvarme i at udvikle et værktøj til indmeldelse til varmelastenheden, Varmelast.dk, og siden med tilpasning af værktøjer. Desuden yder Ea Energianalyse support i forbindelse med brugen af værktøjet.

 

 

Opdateret 15.03.2019

Yderligere information

 

Kontakt: Jesper Werling

og Katja B. Jensen

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096