Strategisk energiplanlægning for Sønderjylland og Sydvestjylland

Omstillingen mod et fossilfrit samfund i 2050 vil kræve milliardstore investeringer. Det gælder både forsyningen i det åbne land og den kollektive varmeforsyning. Selvom den overordnede retning ligger klar, er der usikkerhed om, hvordan omstillingen til et lavemissionssamfund skal ske. Er det hensigtsmæssigt med en omfattende elektrificering af opvarmning, transport og industri eller vil brændselsskift fra fossil energi til biomasse i praksis blive det vigtigste virkemiddel? I samarbejde med Planenergi analyserer Ea Energianalyse fremtidsscenarier for el- og fjernvarmesystemerne i de sønderjyske og sydvestjyske kommuner.


Formålet med analysen er blandt andet at komme med anbefalinger til, hvilke investeringer og tiltag fjernvarmeselskaber og kommuner i samarbejde bør tage for at sikre en robust energiforsyning for området. Til det formål foretages bl.a., modelberegninger af fjernvarmeforsyningen i regionen med udgangspunkt i forskellige scenarier for de fremtidige rammevilkår i form af energiafgifter, tilskud og brændselspriser. Desuden foretages en særskilt analyse af mulighederne for at udnytte overskudsvarme fra planlagte datacentre i Kassø via et regionalt varmetransmissionsnet.


Projektets resultater drøftes løbende på en række temaworkshops med aktørerne i regionen.


Projektet gennemføres fra september 2017 til marts 2018.

 

 

Opdateret 19.02.2018

Yderligere information:

 

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096