Tvangsbeordring af elproduktionsanlæg

Ifølge elforsyningsloven har Energinet, af hensyn til elforsyningssikkerheden, mulighed for at beordre elproducenternes anlæg driftsklar eller i drift.

 

I efteråret 2017 gennemførte Ea Energianalyse et projekt for Energistyrelsen om kortlægning af anvendelsen af tvangsbeordringer af elproduktionsanlæg og en analyse af principper for afregning af tvangsbeordringerne.

 

I projektet indgik analyse af erfaringer fra andre lande og en interviewrunde med de danske aktører. Projektet gav indspil til revisionen af elforsyningsloven, der blev vedtaget i juni 2018.

 

Projektet blev gennemført fra september 2017 til marts 2018.

 

Opdateret 15.03.2019

Yderligere information

 

Kontakt: Jesper Werling

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096