Region Hovedstadens energiforsyning - investeringsoverblik

I 2015 blev Region Hovedstaden og kommunerne i regionen enige om en fælles energivision, med fokus på at udfase fossile brændstoffer i transportsektoren og el- og varmeforsyningen.

 

Projektet Energi på Tværs havde til formål at sikre at region, kommuner og forsyningsselskaber i 2018 stod med en fælles strategisk energiplan. Deltagere var Region Hovedstaden (og de 29 kommuner herunder), og Roskilde, Køge, Greve og Solrød Kommune.

 

I projektet blev en kortlægning over planlagte kollektive energiforsyningsanlæg i deltagerkommunerne udarbejdet. Hensigten var at indtænke de planlagte anlæg i den fælles strategiske energiplan, der blev formet i Energi på Tværs-arbejdet. Dette gav et indtryk af, hvorvidt deltagerne var på rette spor i forhold til grøn omstilling, og en indikation af, hvilken yderligere indsats der var nødvendig, for at de opstillede visioner ville kunne nås.

 

Projektet løb fra februar til december 2017.


Opdateret 5-04-2019

Yderligere information

 

Kontakt:

 

Hans-Henrik Lindboe

 

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096