Træpilleundersøgelse 2016

Ea Energianalyse har på vegne af Energistyrelsen genneført en træpilleundersøgelse af den samlede forsyning med træpiller til det danske marked i 2016.

 

Undersøgelsen viser, at træpilleforbruget i Danmark er steget omkring 22 pct. sammenlignet med den tilsvarende undersøgelse fra 2014. Stigningen er sket såvel i de store kraftvarmeværker, der har bevæget sig væk fra kul, og i de mindre anlæg hos private husholdninger samt i industri, institutioner og offentlig service.

 

Undersøgelsen omfatter endvidere en undersøgelse af træpillepriser på det danske
marked.

 

Metode

Informationer til markedsoversigten stammer fra fire undersøgelser:

  1. Spørgeskemaundersøgelse til danske producenter, importører og forhandlere
    af træpiller.
  2. Importforespørgsel til et udvalg af danske varmeværker og kraftvarmeværker, der bruger træpiller som brændsel.
  3. Udtræk fra Energiproducenttællingen for 2016.
  4. Telefoninterviews med brancheaktører.

Download og mere information

Du kan downloade Træpilleundersøgelsen 2016 her eller læse mere om udgivelsen i følgende medier:

 

 

Opgaven blev gennemført i perioden marts - december 2017.

 

Opdateret 15.03.2019

Yderligere information

 

Contact: Morten Tony Hansen

 

Download:

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096