Rammebetingelser for termisk forgasning

Arbejdet udgør arbejdspakke 4 i et EUDP-projekt, der administreres af Partnerskabet for Termisk Forgasning som løb i perioden august 2014 til juli 2017. Analyserne bidrog til det grundlag, som skulle lede frem til formulering og implementering af en strategi for termisk forgasning.

 

Formålet med projektet (WP4) var at undersøge, hvorvidt forgasningsteknologierne var selskabsøkonomisk konkurrencedygtige med dagens regulering, og hvordan de kunne blive konkurrencedygtige frem mod 2030 inden for rammerne af tilskudsmodeller og anden regulering, der vurderedes at være i tråd med den harmonisering af VE-tilskudssystemer, som i disse år drøftes intenst i EU.

 

WP4 har således undersøgt og beskrevet sammenhængen mellem rammebetingelser og udbygning af de forgasningsteknologier, der understøtter den grønne omstilling. Med rammebetingelser menes tilskud, afgifter og anden regulering, der fremmer eller hæmmer en samfundsøkonomisk udbygning med forgasningsanlæg.

 

Opdateret 15.03.2019

Yderligere information

 

Downloads:

 

Læs mere om projektet:

 

Contact: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096