Rammebetingelser for termisk forgasning

Arbejdet udgør arbejdspakke 4 i et EUDP-projekt, der administreres af Partnerskabet for Termisk Forgasning som forløber i perioden august 2014 til juli 2017. Analyserne bidrager til det grundlag, som skal lede frem til formulering og implementering af en strategi for termisk forgasning.

 

Formålet med projektet (WP4) var at undersøge, hvorvidt forgasningsteknologierne er selskabsøkonomisk konkurrencedygtige med dagens regulering, og hvordan de kan blive konkurrencedygtige frem mod 2030 inden for rammerne af tilskudsmodeller og anden regulering, der vurderes at være i tråd med den harmonisering af VE-tilskudssystemer, som i disse år drøftes intenst i EU.

 

WP4 har således undersøgt og beskrevet sammenhængen mellem rammebetingelser og udbygning af de forgasningsteknologier, der understøtter den grønne omstilling. Med rammebetingelser menes tilskud, afgifter og anden regulering, der fremmer eller hæmmer en samfundsøkonomisk udbygning med forgasningsanlæg.

 

Opdateret 06.08.2018

Yderligere information:

 

Downloads:

 

Læs mere om projektet:

 

Contact: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096