VE ressourcer i Vietnam

En økonomisk attraktiv vindressource handler ikke kun om hvor meget vinden blæser, men også hvor tæt området ligger på store veje og afstanden til elnetttet. Endelig har det betydning, hvor meget vindkraft der er i området i forvejen – da meget vind begrænser værdien af den strøm, som vil blive produceret af yderligere vind. Værdien af elektricitet kan forbedres, fx ved at bygge nye transmissionsforbindelser.

 

Ea Energianalyse udfører for Energistyrelsen og GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) en analyse, hvor sådanne forhold vil blive kortlagt og analyseret for vind og sol i Vietnam ved hjælp af GIS (Geografisk informationssystem). Landet opdeles i mere end 13.000 felter på 5 x 5 km. For hvert felt beregnes afstand til veje og elnet samt vind og solressourcerne beskrives.

 

I en efterfølgende fase kan data fra udvalgte områder anvendes til at beregne least-cost udvidelse med sol og vind, hvor værdien af den producerede elektricitet analyseres ved hjælp af Balmorel.


Projektet gennemføres fra december 2016 til maj 2017 i samarbejde med DHI GRAS.

 

 

 

Opdateret 08.02.2017

Yderligere information:

 

Contact: Mikael Togeby

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th.1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096