Kørselsmønstre for personbiler

For bedre at forstå den fremtidige efterspørgsel efter gas og elektricitet fra transport, er Energinet.dk interesseret i at undersøge, hvornår gas- og elbiler vil blive konkurrencedygtige for privatforbrugere. Energinet.dk foretager derfor en analyse af private køretøjer, der indebærer at opdele de forskellige køretøjer i segmenter. Til undersøgelsen er det nødvendigt at estimere både økonomi- og brændstofforbrug for fremtidige køretøjer, samt antagelser om udviklingen af den danske flåde af personbiler som helhed - opgaver som begge vil blive varetaget af Energinet.dk. Dertil vil det være nødvendigt at lave antagelser om de nuværende og fremtidige kørselsmønstre for hver af de opstillede køretøjssegmenter.

 

Ea har bidraget ved at foretage en analyse af nuværende og fremtidige kørselsmønstre, samt ved at inddele segmenterne efter benzin og diesel, og køretøjets vægt:

 

  • Under 1000 kg
  • 1001 - 1300 kg
  • 1301 - 1500 kg
  • over 1500 kg

 

Projekts resultater inkluderer gennemsnitlige årlige km kørt og distribution heraf for de 8 køretøjskategorier. Dataene viser, at der er store forskelle mellem den gennemsnitlige km kørt med hhv. benzin- og dieselkøretøjer af samme vægt, og der også er store forskelle mellem diesel- og benzinkøretøjet, når man ser på den samlede danske flåde af personbiler og fordelingen af køretøjs størrelse.


Projektet løb fra december 2016 til januar 2017.

 

Opdateret 19.03.2019

Yderligere information

 

Kontakt: Christian Bang

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096