IEA Bioenergy Task 32 – Forbrænding og samfyring af biomasse

IEA Bioenergy Task 32 er et internationalt forum for diskussion og vidensdeling af udviklingen inden for forbrænding og samfyring af biomasse. Repræsentanter fra Østrig, Tyskland, Schweiz, Holland, Belgien, Irland, Norge, Sverige, Sydafrika, Japan, Canada og Danmark deltager, og gennem samarbejdet afholdes halvårlige møder typisk med tilhørende workshop om et udvalgt teknisk emne.

 

Formålet med den danske deltagelse i mødet er at formidle resultater fra danske FUD-aktiviteter, projekter om biomasseforbrænding og anlæg samt at indsamle viden om de tilsvarende aktiviteter i andre lande og formidle dem til det danske netværk.

 

I det indeværende 3-årige forløb (2016-2018) har Task 32 blandt andet følgende projekter på programmet:

 

 • Strategisk studie om vedvarende energi til opvarmning
 • Bidrag til studie om hybride systemer, hvor fx biomasse og solenergi kombineres
 • Rapport om state-of-the-art indenfor biomassekraftvarme
 • Workshop om reduktion af emissioner fra ovne og kedler
 • Rapport om forskelle i anlægsdrift i testbænk og i virkeligheden
 • Workshop om muligheden for at øge samfyring af biomasse i kulfyrede anlæg
 • Oversigt over anvendelsesmuligheder for biomasseaske
 • Opdatering af anlægsdatabase på hjemmesiden
 • Workshop om SRF (oparbejdet affaldsbrændsel)
 • Forbehandling af brændsler til forbrænding - herunder torrefaction
 • Biomasseforbrændinig og Carbon capture, use and storage (CCUS)

 

Desuden arbejdes der med at afslutte projekter fra sidste periode om partikelemission og sundhedseffekterne af aerosoler fra forbrænding.

 

Ea Energianalyse repræsenterer Danmark i Task 32. Arbejdet samfinansieres af EUDP og Ea Energianalyse.

 

Vi udsender løbende et dansk nyhedsbrev om arbejdet i Task 32. Hvis du ønsker at modtage nyhederne, så skriv en mail til mth@eaea.dk.

 

Task 32 har sin egen hjemmeside, der kan findes her eller tilgås via www.ieabcc.nl.

 

Opdateret 18.03.2019

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096