IEA Bioenergy Task 32 – Biomasseforbrænding

 

IEA Bioenergy Task 32 er et internationalt forum for diskussion og vidensdeling af udviklingen inden for forbrænding og samfyring af biomasse. Repræsentanter fra Østrig, Tyskland, Schweiz, Holland, Norge, Sverige, Japan, Canada og Danmark deltager, og gennem samarbejdet afholdes halvårlige møder typisk med tilhørende workshop om et teknisk emne.

Formålet med den danske deltagelse i mødet er at formidle resultater fra danske FUD-aktiviteter, projekter om biomasseforbrænding og anlæg samt at indsamle viden om de tilsvarende aktiviteter i andre lande og formidle dem til det danske netværk.

I det indeværende treårige forløb (2019-2021) har Task 32 blandt andet følgende indsatsområder og projekter på programmet:

 

Små anlæg - ovne og kedler

  • Testmetoder og virkelige præstationer for pilleovne
  • Guideline for brændeovnsdesign
  • Intern workshop om nationale strategier for at reducere emissioner fra biomassefyringsanlæg
  • Åben workshop om forbedret forbrænding i små anlæg

 

Industri

  • Højtemperaturvarme til industrien - samarbejde med andre tasks

 

Kraftvarmeværker

  • Fleksibilitet og integration - input til Task 44
  • Åben workshop om erfaringer med støvfyring af billige brændsler
  • Åben workshop om erfaringer med flisfyring i store kraftvarmeanlæg

 

Danmark har for perioden 2019-2021 overtaget ledelsen af Task 32 fra Holland. Ea Energianalyse varetager dette arbejde, mens Energistyrelsen er såkaldt "Operating Agent". Desuden repræsenterer Ea Energianalyse Danmark i Task 32. Dette arbejde samfinansieres af EUDP og Ea Energianalyse og er en fortsættelse af tidligere års arbejde.

 

Vi udsender løbende et dansk nyhedsbrev om arbejdet i Task 32. Hvis du ønsker at modtage nyhederne, så skriv en mail til Morten Tony Hansen på mth@eaea.dk.

 

Task 32 har sin egen hjemmeside, der kan findes her og indeholder alle gruppens rapporter samt information om afholdte workshops mv.

Opdateret 09.04.2019

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096