Input til EU transport debat

EU har flere fælles miljømål for årene 2030 og 2050. Hvis målene skal nås, og især hvis de skal nås på en omkostningseffektiv måde, vil de kræve fælles EU-løsninger såsom EU ETS. Det samme er tilfældet for de ikke-kvotebelagte sektorer, såsom transportsektoren, hvor det forventes, at overgangen til en mere energieffektiv og CO2-neutral transportsektor i høj grad vil blive drevet af EU-politik.

 

En række vigtige transportrelaterede beslutninger vil blive truffet i EU i de kommende år. Blandt de mest fremtrædende er spørgsmålet om CO2-udledningsmål for nye køretøjer som følge af, at gældende emissionsstandarder udløber for varebiler i 2020 og personbiler i 2021. Fra tidligere at have været en firstmover, som var med til at lede udviklingen for emissionsstandarder for personbiler, er EU nu begynder at halte bagefter.

 

Energifonden og Det Økologiske Råd har igangsat et projekt, som har til formål at hæve ambitionsniveauet for transportsektoren i EU. Det skal opnås, ved at indbyde de relevante EU-aktører til to halv-dages arrangementer i Bruxelles, hvor transportanalyser og faktaark vil blive præsenteret. Der vil være fokus på at præsentere og analysere ”best practice” inden for regulering af transportsektoren.

 

Ea bidrager til indsatsen, ved at udarbejde en forenklet EU-udgave af den danske Grøn Roadmap 2030 analyse. Analysen fandt, at det var muligt at opnå en reduktion på 40% af CO2-udledningen fra transportsektoren i Danmark i 2035, ved at benytte et mix af allerede tilgængelige teknologier. Endvidere viste de socioøkonomiske omkostninger ved at gøre det, at være meget lavere end tidligere forventet.

 

Det aktuelle projekt vil estimere omkostningerne, ved at sænke CO2-udledningen i EU's transportsektor med 35-40% i 2030 ved hjælp af allerede tilgængelige teknologier. Resultaterne vil blive præsenteret på to halvdages arrangementer i Bruxelles i 2017.


Projektet løber fra september 2016 til februar 2017.

 

Opdateret 09.02.2017

Yderligere information:

 

Kontakt: Christian Bang

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th.1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096