Opdaterede biomassepriser

Ea Energianalyse har to gange tidligere lavet langsigtede prognoser for biomassepriser (træpiller, træflis og halm) for Energistyrelsen. Seneste prognose var i 2013, hvor metoden blev beskrevet i rapporten "Analysis of biomass prices, future Danish prices for straw, wood chips and wood pellets ". Priserne var CIF-priser, dvs. forventede priser for biomasse leveret til en dansk havn.

 

For at konvertere CIF biomasse priser til priserne leveret på centrale og decentrale kraftværker, udviklede Ea i 2014 en metode, der tager højde for interaktionen mellem træflis og halm produceret indenrigs og importeret træflis. Metoden blev beskrevet i "Biomassepriser an forbrugssted”.

 

Dette projekt baserede sig på metoden, som beskrives i de to ovennævnte rapporter, og bestod af en opdateret biomassemodel, der indeholdt forbedringer / opdateringer til:

 

  • Metode - en konvergenstilgang, som kombinerer langsigtede ligevægtspriser med kortsigtede forward indikatorer benyttes.
  • Data - et nyt "niveau" af oliepriser, eftersom oliepriserne påvirker biomassepriserne i stort set alle led af biomasseproduktionen, fra anskaffelse til levering af slutprodukt. Desuden er rå-biomassepriserne blevet opdaterede.
  • Modellering - ud over at indarbejde en ny konvergenstilgang, er der lavet en mere detaljeret modellering af shipping af biomasse. Effekten af ændringer i olieprisen og USD/Euro satser vil også blive tilføjet.

 

Resultaterne blev præsenteret i form af en skræddersyet Excel model og en rapport, der beskrev de vigtigste tilføjelser og ændringer til biomassemodellen, samt hvordan ind- og uddatafunktioner benyttes i konvergenstilgangen. Desuden blev en separat rapport, der beskriver forskellige forward priser og deres anvendelse i konvergensmetoden, leveret.

 

Projektet løb fra september 2016 til november 2016.

 

Opdateret 19.03.2019

Yderligere information

 

Kontakt: Christian Bang

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096