Omkostningsanalyse 2014

Energispareaftalen af 13. november 2012 foreskriver, at alle net- og distributionsselskaber årligt skal realisere en række energibesparelser. I forbindelse med opfyldelsen af spareforpligtigelsen dækkes selskabernes faktiske omkostninger til aktiviteter, som er en del af en omkostningseffektiv opfyldelse af forpligtigelsen. I henhold til aftalen kan der hvert år gennemføres en omkostningsanalyse med særligt fokus på de dyreste energiselskaber.


Ea Energianalyse har for Energistyrelsen gennemført en omkostningsanalyse af energiselskabernes indberettede omkostninger i forbindelse med opfyldelsen af energispareforpligtelsen i 2014. Der blev til analysen udvalgt 25 net- og distributionsselskaber med omkostninger, der lå blandt de 5% højeste omkostninger per indberettet kWh og fem net- og distributionsselskaber med omkostninger, der lå blandt de 5% laveste omkostninger per indberettet kWh.


Formålet med analysen var at få indblik i omkostningseffektiviteten i forbindelse med selskabernes energispareindsats i 2014 og hvad der lå til grund for, at nogle selskaber realiserer besparelser til højere eller lavere omkostninger per sparet kWh. Sigtet var endvidere at opnå et godt indblik i, hvilke indsatsområder selskaberne fokuserede på, hvordan de fastsatte prisen på deres realiserede energibesparelser, hvordan de sikrede markedsmæssighed, samt hvilke skridt de dyreste selskaber eventuelt havde taget siden 2014 for at nedbringe deres omkostninger.


Opdateret 19.03.2019

Yderligere information

 

Kontakt: Kirsten Dyhr-Mikkelsen

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096