Energiforsyning 2030

Danmark har et mål om 100% vedvarende energi i 2050, og fjernvarme kan spille en vigtig rolle i opfyldelsen af det mål.

 

Rapporten ”Energiforsyning 2030” er lavet i et samarbejde mellem tænketanken Grøn Energi og Ea Energianalyse og viser, hvilke konsekvenser forskellige scenarier for udvikling af rammevilkårene har for fjernvarmens produktionsstruktur. Desuden undersøges det, hvilke konsekvenser ændringer i rammevilkårene har for indfrielse af det danske mål om 100% vedvarende energi i 2050.

 

I ”Energiforsyning 2030” er der regnet på tre forskellige scenarier

 

  • Grundscenariet: kraftvarmekravet beholdes, og der gennemføres ikke yderligere ændringer
  • Biomassescenariet: prisen på biomasse forbliver relativt lav i forhold til udviklingen af priser på fossile brændsler
  • Elscenariet: afgiften på el til varme halveres


Som en del af projektet blev der afholdt workshops med en række fjernvarmeselskaber, og resultaterne blev fremlagt på Dansk Fjernvarmes landsmøde i oktober 2016.


Scenarierne er gennemregnet med el- og varmemarkedsmodellen Balmorel. Som en del af projektet blev Grøn Energi trænet i anvendelsen af modellen, hvilket har givet basis for deres videre anvendelse af modellen i flere efterfølgende projekter.

Hele rapporten kan findes her.


Opdateret 20-03-2019

Yderligere information

 

Kontakt:

 

Jesper Werling

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096