Integration af termisk forgasning i energisystemet

Analyserne bidrager til det grundlag, som skal lede frem til formulering og implementering af en strategi for termisk forgasning. Arbejdet udgør arbejdspakke 2 i et EUDP-projekt, der administreres af Partnerskabet for Termisk Forgasning som forløber i perioden august 2014 til juli 2017.


Formålet med arbejdspakken var at undersøge de langsigtede perspektiver for termisk forgasning i fremtidens VE-dominerede energisystem, og hvordan termisk forgasning bedst integreres i energiforsyningen. Projektet havde særligt fokus på at belyse følgende spørgsmål:

  • Hvad skal der til for at forgasningsanlæg kan levere konkurrencedygtig gas til gasnettet?
  • Er der perspektiv i mindre kraftvarmeanlæg baseret på lokal produktion af forgasningsgas?

 

Til analyserne blev optimeringsmodellen Balmorel videreudviklet, så modellen kunne optimere det integrerede fjernvarme-, el- og gassystem. Modellen anvendtes til at pege på, hvilke teknologier og brændselsanvendelser, der leverer det mest omkostningseffektive energisystem. Der blev opstillet en bred vifte af scenarier for 2050 med varierende forudsætninger i form af ændrede brændselspriser, CO2 priser, elpriser, teknologiomkostninger m.v.


Projektet startede i januar 2016 og sluttede i januar 2017.

 

Du kan downloade rapporten Integration af termisk forgasning i det danske energisystem eller læse om rapporten i Ingeniøren fra 18. april 2017 eller i martsudgaven af FiBs nyhedsbrev (nr. 59, 2017, Forskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller).

 

Opdateret 20.03.2019

Yderligere information:

 

Integration af termisk forgasning i det danske energisystem

Januar 2017

 

Kontakt: Katja Jensen

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096