FutureGas

Brugen af gas i energisystemet har en række fordele. Gas er et effektivt og fleksibelt brændsel, der kan bruges i industrielle processer, kraftvarme og til transportformål. Endvidere er gasinfrastrukturen på plads og der kan transporteres og lagres store energimængder. Desuden kan en hensigtsmæssig udfasning af naturgas lette overgangen til gas baseret på vedvarende energi.

 

FutureGas var et forskningsprojekt med det formål at bidrage til vækst og grøn omstilling gennem tværfaglig og koordineret forskning på tværs af gassektoren.

 

Målet var at fremme:

  • En effektiv og økonomisk forsyning af gas - herunder grønne gasser
  • En hensigtsmæssig og fleksibel brug af disse gasser
  • En optimal integration af gas i det samlede energisystem

 

En central del i projektet var videreudvikling af danske energisystemmodeller til at omfatte det samlede gassystem, inklusiv integration af grønne gasteknologier, lagring og smart brug af gas, samt nationale og internationale transmissionsforbindelser. Endelig forskede projektet i udviklingen af gasmarkedet, samt i økonomisk regulering af gas i Danmark og i EU.

 

Ea Energianalyse deltog især i den del af projektet, der omhandlede modellering og integrering af gas i energisystemet.

 

Projektet startede i marts 2016 og løb frem til slutningen af 2018.

 

Udover Ea Energianalyse havde forskningsprojektet følgende deltagere:

DTU Management Engineering, Systems Analysis (projektleder)
Aarhus Universitet, Institut for ingeniørvidenskab, Manure Treatment and Biogas Group
Chalmers Universitet, Sverige
Exeter University, UK
Florence School of Regulation, Italien
Delft University of Technology, Holland
Dansk Gasteknisk Center
HMN Naturgas
Dansk Energi
DONG Energy
NGF Nature Energy
RAM-Løse EDB
Partnerskabet for brint og brændselsceller
PlanEnergi
Energinet.dk
Energistyrelsen


Opdateret 20.03.2019

Yderligere information

 

Kontakt: Mikael Togeby

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096