Udvikling af modellen BalmorelLite

I mange lande der ikke har erfaringer med vindkraft, er der en opfattelse af, at omkostningerne forbundet med at integrere vindmøller i elsystemet er meget høje. Det udtrykker sig i skepsis over for vindmøller i energiselskaber og myndigheders planlægning og sommetider i meget strenge krav til vindmølleejerne, fx om etablering af back-up kapacitet.

 

Formålet med dette projekt var at illustrere de faktiske integrationsomkostninger ud fra en pædagogisk og analytisk baseret tilgang. Dette skete ved at etablere en simpel energimodel, der kunne opgøre omkostningerne ved at integrere vindkraft (og eventuelt solenergi) i forskellige energisystemer og samtidigt illustrere udfordringer og løsninger. Modellen skulle være så brugervenlig og beregningshastigheden så lav, at den kunne bruges til at gennemføre ”on the spot” beregninger. Den primære målgruppe var repræsentanter fra energiselskaber og regeringer i ikke-OECD-lande. 

 

Modellen kan anvendes til at estimere systemintegrationsomkostninger for vindkraft for forskellige typer af energisystemer og dermed bruges til kvalificere input til fx least-cost-of-energy (LCoE) beregninger. Andre output er driftsmønster i en karakteristisk uge og varighedskurve for produktion.

 

Modellen blev lavet med udgangspunkt i el- og varmemarkedsmodellen Balmorel, som Ea Energianalyse har anvendt til en lang række analyser i Danmark og i udlandet.

I tillæg til vurdering af integrationsomkostninger, kunne modellen også vise den resulterende reduktion i systemets CO2-emission.

 

Projektet blev gennemført i perioden december 2015 – juni 2016.


Opdateret 30.04.2019

Yderligere information

 

Kontakt: Katja B. Jensen

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096