Det regionale elmarked og forsyningsikkerhed

Sikrer det nuværende elmarkedsdesign en tilstrækkelig elforsyningsikkerhed?

 

Emnet er i øjeblikket genstand for intens debat i hele Europa, og flere større lande som Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Italien har besluttet, at der er behov for yderligere foranstaltninger – såkaldte kapacitetsmekanismer – til at supplere det nuværende markedsdesign.

 

Ea Energianalyse har analyseret fordele og ulemper ved en række foreslåede og gennemførte tiltag i Europa, herunder både skøn over hvordan gennemførelsen af tiltagene vil påvirke nordiske elpriser, samt anbefalinger til de nordiske lande om en omkostningseffektiv vej til at sikre den nordiske elforsyningssikkerhed.

 

I forbindelse med projektet præsenterede Hans Henrik Lindboe, partner ved Ea Energianalyse, de foreløbige resultater ved Fortums workshop, som havde fokus på udvikling af og fremtiden for det regionale el marked.

Opdateret 20.03.2019

Yderligere information

 

Download:

Regional Electricity Market Design

November 2016

 

Oplæg for den svenske Energikommission

April 2016

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096