Integration af vindkraft
- Viking Link og andre tiltag for integration af vind

Ea Energianalyse har analyseret en række tiltag, der har positiv indvirkning på integration af vindkraft. Herunder en elektrisk forbindelse mellem Danmark og England (Viking). Øvrige tiltag er store varmepumper, elpatroner på kraftvarmeværker samt små individuelle varmepumper i boliger.

 

Analysen er gennemført som scenarieanalyser, hvor der ses på tiltagenes samfundsøkonomi og deres evne til at integrere vindkraft i energisystemet.

 

En konklusion fra arbejdet er, at der generelt er positiv samfundsøkonomi ved at gennemføre de tiltag, der er analyseret. Samtidig viser analysen, at en kombinationen af varmepumper, Viking link og elpatroner har størst positiv integrationseffekt. Hertil kommer, at det ene tiltag ikke væsentligt forringer økonomien i de andre. Det betyder, at en ”både og” løsning kan være en økonomisk attraktiv løsning i forhold til at integrere vindkraft på lang sigt.

 

Projektet er gennemført af Ea Energianalyse for Energinet.dk.

 

Opdateret 22.03.2016

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096