Omkostninger ved hyppige faktureringsoplysninger

I forbindelse med efterlevelse af Energieffektiviseringsdirektivets artikel 10 og 11 analyserede Ea Energianalyse omkostningerne ved hyppigere udsendelse af faktureringsoplysninger til energiforbrugere for Energistyrelsen.

 

I analysen blev der set på, hvorvidt fremsendelse af kvartalsvise eller halvårlige faktureringsoplysninger var økonomisk begrundede, samt om de forventede besparelser stod mål med omkostningerne.

 

Analysen pegede på, at hvis måleren hos forbrugeren ikke kræver manuel aflæsning af en tekniker, så kunne hyppigere fakturering i langt de fleste tilfælde gennemføres til en lavere pris end den forventede besparelse lå på, og dermed ville hyppigere fakturering altså være økonomisk begrundet. Analysen pegede dog også på, at der var meget forskellige håndteringer af dataindsamling og faktureringssystemer og dermed også store forskelle imellem omkostningerne ved hyppigere fakturering.

 

Analysen af omkostningerne byggede videre på et tidligere projekt udført af Ea Energianalyse Energibesparende effekter af feedback om energiforbrug, hvor konklusionen var, at der kunne forventes energibesparelser i størrelsesordenen 2-5 pct, hvis forbrugerne fik tilsendt oplysninger om det faktiske forbrug i henhold til direktivet.

 

Analysen blev gennemført fra juli til oktober 2015.


Opdateret 20.03.2019

Yderligere information

 

Download: Omkostninger ved at give hyppige faktureringsoplysninger

 

Kontakt: Mikael Togeby

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096