Omkostninger ved hyppige faktureringsoplysninger

I forbindelse med efterlevelse af Energieffektiviseringsdirektivets artikel 10 og 11 har Ea Energianalyse analyseret omkostningerne ved hyppigere udsendelse af faktureringsoplysninger til energiforbrugere for Energistyrelsen.

 

I analysen ses på hvorvidt fremsendelse af kvartalsvise eller halvårlige faktureringsoplysninger er økonomisk begrundet, samt om de forventede besparelser står mål med omkostningerne.

 

Analysen peger på at hvis måleren hos forbrugeren ikke kræver manuel aflæsning af en tekniker, så kan hyppigere fakturering i langt de fleste tilfælde gennemføres til en lavere pris end den forventede besparelse ligger på, og dermed vil hyppigere fakturering altså være økonomisk begrundet. Analysen peger dog også på, at der er meget forskellige håndteringer af dataindsamling og faktureringssystemer og dermed også store forskelle imellem omkostningerne ved hyppigere fakturering.

 

Analysen af omkostningerne bygger videre på et tidligere projekt udført af Ea Energianalyse Energibesparende effekter af feedback om energiforbrug, hvor konklusionen var, at der kan forventes energibesparelser i størrelsesordenen 2-5 pct, hvis forbrugerne får tilsendt oplysninger om det faktiske forbrug i henhold til direktivet.

 

Analysen blev gennemført fra juli til oktober 2015


Opdateret 26.09.2017

Yderligere information:

 

Download: Omkostninger ved at give hyppige faktureringsoplysninger

 

Kontakt Mikael Togeby

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096