LED-beregner til små og mellemstore detailvirksomheder

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet oprettede som en del af Vækstaftalen af 14. juli 2014 Energisparesekretariatet for energibesparelser i private erhvervsvirksomheder. Sekretariatet hører under Energistyrelsen og skal supplere de øvrige ordninger til fremme af energibesparelser i private erhverv.

 

Et fokusområde for sekretariatet det første år har været belysning i detailhandlen, hvor der stadig er et signifikant potentiale for energibesparelser. Tidligere undersøgelser har peget på, at flere aktører inden for detailhandlen efterspørger et neutralt og troværdigt regneværktøj i forbindelse med beslutningsprocessen omkring udskiftning af belysning.

På vegne af Energisparesekretariatet har Ea Energianalyse i samarbejde med Energy Piano og IT Energy foretaget:

  1. En afdækning af behovet for et simpelt regneværktøj blandt potentielle brugere som beskæftiger sig med belysning inden for detailhandel.
  2. Udvikling og test af en prototype for et regneværktøj, der kan beregne energi- og økonomibesparelsen ved udskiftning af nuværende belysning med LED-belysning.
  3. En vurdering af, om værktøjet potentielt kan anvendes som led i energiselskabernes standardmetode for opgørelse af energibesparelser ved udskiftning af belysning i detailhandlen.

Opgaven omfattede desuden en gennemgang af eksisterende internetbaserede eller app-baserede lysværktøjer i Danmark og globalt.

 

Undersøgelsen blev gennemført i perioden juli - september 2015.

 

Opdateret 21.12.2015

Yderligere information:

 

 

Kontakt: Kirsten Dyhr-Mikkelsen

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096