Forbedret integration af vind og sol i Kina

Kina arbejder på at udvide produktionen af vedvarende energi, hvilket har resulteret i adskillige nye kraftværker baseret på vind og solceller. Ydermere planlægger Kina at bygge en række kraftværker i den nordlige og vestlige del af landet.

 

En af udfordringerne i Kina er, at det største energibehov er i den sydlige og østlige del af landet, mens de store ressourcer af kul, sol og vind er placeret i den nordlige og vestlige del af landet. Den voksende produktion af vedvarende energi har derfor affødet situationer, hvor man ikke kan bruge al den vindkraft, der kan produceres. Det er derfor en erklæret målsætning fra den kinesiske regering at sikre en mere effektiv brug af vedvarende energi.

 

Hami Power Base planlagt til producere 8 GW vind, 6,6 GW kul og 1,25 GW sol, samt til at sende elektricitet fra Hami i Xinjiang provinsen til Zhengzhou i Henan provinsen via en 2.300 km HVDC transmissionslinje.

 

I arbejdet for at udnytte produktionskapaciteten optimalt udvikler China Renewable Energy Engineering Institute (CREEI) med assistance fra Ea Energianalyse og Energinet.dk ”en koordineret operations mekanisme” for Hami Power Base.

 

I den forbindelse skal de økonomiske og tekniske problemstillinger, som er forbundet med at koordinere energiproduktionen, undersøges. Udgangspunktet er erfaringer fra andre energisystemer med meget vindkraft, såsom det danske, samt hvordan erfaringerne kan inkorporeres i det kinesiske energisystem.

 

Ea Energianalyses del af projektet startede i maj 2015 og forventes afsluttet i juni 2016

 


Opdateret 09.02.2017

Yderligere oplysninger


Konkakt: Christian Bang eller Lars Møllenbach Bregnbæk

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096