Systemtilstrækkelighed i Sydafrika med øget brug af VE

Ea Energianalyse var, sammen med EOH Enerweb, DTU og Energi.net, en del af projektet: “Strategy about System Adequacy and Reserve Margin with Increasing Levels of Variable Generation”. Formålet med projektet var at vurdere den effekt, som en øget integration af vedvarende energi har på systemtilstrækkeligheden og reservemarginen i det sydafrikanske elnet.

 

I projektet udarbejdede Ea Energianalyse en stokastisk analyse af systemtilstrækkelighed. Modellen SisyfosR blev anvendt; en videreudvikling af Sisyfos, som blev forbedret og udviklet i forbindelse med dette projekt.

 

Igennem projektet blev scenarier for det sydafrikanske elsystem opstillet, med fokus på udviklingen i systemtilstrækkelighed og det fremtidige behov for reserver, med udgangspunkt i den geografiske fordeling af vedvarende energi, belastning og transmissionsnet. En del af projektet var at undersøge omkostningerne ved at sikre systemtilstrækkelighed.

 

Ud over konsulentbistand, var Ea Energianalyse også involveret i vidensdeling og kapacitetsopbygning hos relevante Eskom og DOE eksperter. Fulde versioner af softwaren til modellering i SisyfosR blev delt med de sydafrikanske projektdeltagere, og de fik træning i anvendelsen.

 

Projektet varede fra maj 2015 til juli 2016.


Opdateret 20.03.2019

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096