Økonomisk regulering af gassektoren

En tværministeriel arbejdsgruppe fik med Vækstplan 2014 til opgave at analysere, hvordan gassektoren kan effektiviseres. I den forbindelse har Ea Energianalyse analyseret den økonomiske regulering af gassektoren for Energistyrelsen.

 

I analysen indgik en gennemgang af den økonomiske regulering af naturgasdistributionsselskaberne, en baselinefremskrivning af udviklingen af selskabernes indtægtsramme og omkostninger. Endvidere blev Elreguleringsudvalgets anbefalinger til en fremtidig regulering vurderet med hensyn til, hvilke elemeter, der kan have relevans for gassektoren.

 

Analysen bidrog som vidensgrundlag for den endelige rapport ”En effektiv gassektor”, der blev offentliggjort af Energistyrelsen i februar 2016. I rapporten anbefales bl.a. at indførelsen af en gasengrosmodel bør afvente erfaringerne fra engrosmodellen på elmarkedet, der indføres i april 2016.

 

Ea Energianalyse udførte analysen i perioden maj til september 2015.


Opdateret 18.04.2016

Yderligere information:

 

Læs mere om Effektivisering af gassektoren hos Energistyrelsen

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096