Energiafgifter og -tilskud i Danmark

Afgifter på energiområdet tjener to formål. Udover at skaffe provenu til staten, fremmer afgifter klima- og energipolitiske målsætninger. Elforbrug og fossile brændsler, der anvendes til opvarmningsformål, er pålagt betydelige afgifter, mens vedvarende energi er undtaget for afgifter. Det giver et væsentligt incitament til at udskifte kul og naturgas med biomasse og solvarme. I transportsektoren er biobrændstof som hovedregel pålagt samme afgiftsstruktur.

 

Ea Energianalyse har udarbejdet et overblik over det danske tilskuds- og afgiftssystem for Fåborg-Midtfyn kommune i forbindelse med Energiplan Fyn. Desuden gives anbefalinger til, hvilke afgifter, der kan ændres for at give de nødvendige incitamenter til at understøtte en grøn omstilling af det danske energisystem.

 

Analysen omfatter følgende emneområder: Brændsler, emissioner, tariffer, varme- og kraftvarmeværker, VE el-produktion, Energiselskabernes spareforpligtigelse, varmepumper og elpatroner, overskudsvarme samt transport.

 

Projektet blev gennemført i perioden april til juni 2015


 

 

Opdateret 07.08.2018

Yderligere information:

 

Downloads:

 

Læs mere om Energiplan Fyn

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096