Varmelager i Høje Taastrup

Varmeplan Hovedstaden 3 pegede på, at der kunne være teknisk og økonomisk fornuft i at øge varmelagerkapaciteten betydeligt i hovedstadsområdets fjernvarmesystem. Der var på dette tidspunkt i hovedstadsområdets sammenhængende fjernvarmesystem kun lagerkapacitet til 1-2 timers forsyning. Til sammenligning havde mange decentrale fjernvarmesystemer lagerkapacitet til at forsyne systemerne i 8-12 timer.

 

I forbindelse med ”Høje Taastrup Going Green” så man på mulighederne for at etablere et større damvarmelager, og Ea Energianalyse undersøgte derfor planerne om at anlægge varmelageret i Kallerup Grusgrav. Målet for analysen var at fastlægge, om driften af varmelageret primært ville blive som korttids- eller langtidslager, samt at kvantificere de økonomiske konsekvenser af etablering af varmelageret, dels i et systemperspektiv og dels for de enkelte aktører.

 

Konklusionen var, at der potentielt er god økonomi i et damvarmelager tilpasset behovet i Høje Taastrup. Der kan dog være store økonomiske fordele ved at vælge andre placeringer end den, der oprindeligt blev foreslået.

 

Ea Energianalyse udførte analyserne for Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) fra marts til oktober 2015.

Opdateret 24.05.2019

Yderligere information

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096