Varmelager i Høje Taastrup

Varmeplan Hovedstaden 3 pegede på, at der kan være teknisk og økonomisk fornuft i at øge varmelagerkapaciteten betydeligt i hovedstadsområdets fjernvarmesystem. Der er på nuværende tidspunkt i hovedstadsområdets sammenhængende fjernvarmesystem kun lagerkapacitet til 1-2 timers forsyning. Til sammenligning har mange decentrale fjernvarmesystemer lagerkapacitet til at forsyne systemerne i 8-12 timer.

 

I forbindelse med ”Høje Taastrup Going Green” så man på mulighederne for at etablere et større damvarmelager, og Ea Energianalyse har derfor analyseret planerne om at anlægge varmelageret i Kallerup Grusgrav. Målet for analysen, var at fastlægge om driften af varmelageret primært vil blive som korttids- eller langtidslager, samt at kvantificere de økonomiske konsekvenser af etablering af varmelageret, dels i et systemperspektiv og dels for de enkelte aktører.

 

Konklusionen er, at der potentielt er god økonomi i et damvarmelager tilpasset behovet i Høje Taastrup. Der kan dog være store økonomiske fordele ved at vælge andre placeringer, end den der oprindeligt blev foreslået.

 

Ea Energianalyse udførte analyserne for Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) fra marts til oktober 2015

Opdateret 31.07.2017

Yderligere information:

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096