Evaluering af forskning- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi

Evalueringen viser, at programmerne ved at støtte udvikling af ny energiteknologi har banet vejen for en øget energieffektivisering samt en øget udbredelse af anvendelsen af vedvarende energi. Hermed har programmerne medvirket til at styrke den grønne omstilling og skabe en reduktion i det samlede CO₂-udslip. Endelig har programmerne skabt omsætning, eksport og beskæftigelse i danske virksomheder.

 

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet besluttede som led i et samordningsinitiativ, at der i 2015 og fremover – i modsætning til tidligere – skal udføres samlede evalueringer af EUDP, ForskEL og ELFORSK programmerne med henblik på at opgøre resultaterne og effekterne af den samlede programindsats.

 

Dette skal ske på et grundlag, som så vidt muligt er fælles for de 3 programmer men også under hensyntagen til programmernes forskellighed jf. deres forskellige specifikke formål og lovgrundlag.

 

Alle 3 programmer har som overordnet formål at understøtte de energipolitiske målsætninger gennem økonomisk støtte til gennemførelsen af perspektivrige men risikobetonede teknologiske forsknings- og udviklingsprojekter. 

 

Evalueringen blev gennemført af COWI (projektleder), Ea Energianalyse og DAMVAD omfattende udarbejdelse af et forslag til fremadrettet evalueringsparadigme.

 

 

 

Projektet blev gennemført i perioden februar-oktober 2015.

 

Opdateret 30.11.2015

Yderligere information:

 

Download

Evaluering af forskning- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi

Rapport, Oktober 2015

 

Investeringer i grøn omstilling giver afkast

Faktaark udgivet i forbindelse med rapporten i oktober 2015

 

Kontakt Kirsten Dyhr-Mikkelsen

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096