Projektsupport for det mexicansk-danske program for energi og afbødning af klimaændringer

Ea Energianalyse var, sammen med COWI, UNEP-DTU, SBi, Viegand Maagøe og CCAP, involveret i facilitering af projektsupport (Project Support Facility, PSF) til det mexicansk-danske program for energi og afbødning af klimaændringer. Det mexicansk-danske samarbejde støttede Mexicos strategier og handlingsplaner ved at dele Danmarks erfaringer om analyse af energisystemer og udvikling af politiker.

 

Gennem projektsupporten kunne Mexico trække på danske og internationale erfaringer og bedste praksis, og dermed øge deres parathed til implementering af de relevante politiske og lovgivningsmæssige rammer og relaterede aktiviteter.

 

Den mexicanske tilgang til klimaændringerne var præget af ambitiøse mål og en stærk villighed og evne til implementering - af mange aktører på stedet. Delstater og den private sektor er afgørende for at nå de ambitiøse mål, og de blev derfor integreret hensigtsmæssigt som centrale aktører i implementeringsprocessen af alle tre komponenter i programmet.

 

De tre komponenter i programmet var:

  • Afbødning af klimaforandringer
  • Øget brug af vedvarende energi
  • Forbedring af energieffektivitet i mexicanske erhvervsbygninger og større industrier

 

Målet med projektsupporten var at facilitere hurtig, effektiv og fleksibel ekspertise på et højt kvalitetsniveau, som direkte respons til de mexicanske partneres efterspørgsel og behov for at styrke deres rolle og målsætninger omkring energi- og klimaspørgsmål.

 

Ea Energianalyse deltog i vidensdeling og kompetenceopbygning med fokus på anvendelse af modelbaserede analyser for planlægning af elsystemer, samt integration af vedvarende energi.

 

Projektet startede i januar 2015 og sluttede i april 2016.

 

 

 

Opdateret 24.05.2019

Yderligere information:

 

Renewable energy in Mexico (EN)

Renewable energy in Mexico (ES)

Baggrundsrapport til Renewable Energy Outlook for Mexico, 2015, på hhv. engelsk og spansk

 

 

The use of model based energy scenarios to support policy development

Beskrivelse af metoden, september 2015

 

The joint Danish-Mexican Cooperation on Climate and Energy

Folder fra Energistyrelsen, januar 2015

 

Kontakt: Mikael Togeby

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096