Biomasse og CO2-neutraltitet

Der er i forskellige sammenhænge rejst debat om, hvorvidt biomasse kan betragtes som en CO2-neutral energikilde. I denne debat har begreberne kulstofpulje, kulstofgæld og tilbagebetalingstider en central placering.

 

Afledt af projektet Varmeplan Hovedstaden, har Ea Energianalyse analyseret CO2 effekten af at udskifte kul med biomasse på effektive kraftvarmeværker.

 

Ea Energianalyse har udviklet en model, der beregner, hvornår biomasse er CO2 neutralt i et givent skovområde. Der analyseres på CO2 effekten af, at biomasserestprodukter fra produktionsskove i og omkring Danmark anvendes til kraftvarmeproduktion. Biomasserestprodukter er i projektet defineret som de træfraktioner, der ikke ville blive nyttiggjort, såfremt de ikke blev anvendt til energiformål og derfor ville blive efterladt i skoven. I referencen vil disse fraktioner derfor undergå en naturlig nedbrydelsesproces.

 

Indirekte effekter der kan opstå, såfremt efterspørgslen efter energitræ påvirker produktionen af gavntræ, indgår ikke i beregningerne, men kommenteres ganske kort. Der ses heller ikke på anvendelse af energitræ fra ellers uberørt skov.

 

Notatet blev udgivet i september 2014.

 

Opdateret 24.05.2019

Yderligere information

 

Download

Biomasse og CO2

September 2014

 

Kontakt Hans Henrik Lindboe

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096