Integration af vindkraft i Ægypten

Hvad skal der til hvis Ægypten for alvor skal satse på vindkraft? Projektet fokuserede på mulighederne for at have 7.200 MW vindkraft i det ægyptiske elsystem, hvilket er omkring 10 gange så meget som i dag.

 

Undersøgelsen omfattede, hvordan transmissionsnettet skal styrkes og hvad der skal til i det samlede elsystem for at vindkraften kan udnyttes bedst muligt. Herunder at man undgår at skulle stoppe vindmøllerne i kritiske tilfælde med meget vind i forhold til elforbruget. Der blev bl.a. gennemført analyser med Balmorel-modellen med særlig vægt på at beskrive de dynamiske egenskaber for de traditionelle kraftværker, da dette har stor betydning for, hvor ofte vindmøllerne må stoppes.

 

Projektet blev gennemført for det ægyptiske transmissionsselskab, EETC. Sweco var projektleder og endvidere deltog Ea Energianalyse, EMD International, Energinet.dk og SEAS-NVE.

 

Projektet startede i oktober 2014 og løb til slutningen af juni 2016.

 

Opdateret 24.05.2019

Yderligere oplysninger

 

Kontakt: Mikael Togeby

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096