Øget vindkraft i Ægypten

Hvad skal det til hvis Ægypten for alvor skal satse på vindkraft? I projektet fokuseres på mulighederne for at have 7.200 MW vindkraft i det ægyptiske elsystem, hvilke er omkring 10 gange så meget som i dag.

 

Hvordan skal transmissionsnettet styrkes og hvad skal der til i de samlede elsystem for at vindkraften kan udnyttes bedst muligt? Herunder at man undgår at skulle stoppe vindmøllerne i kritiske tilfælde med meget vind i forhold til elforbruget. Der gennemføres bl.a. analyser med Balmorel-modellen med særlig vægt på at beskrive de dynamikske egenskaber for de traditionelle kraftværker. Dette har stor betydning for hvor ofte vindmøllerne må stoppes.

 

Projektet gennemføres for det Ægyptiske transmissionsselskab, EETC. Sweco er projektleder og endvidere deltager ea Energianalyse, EMD International, Energinet.dk og SEAS-NVE.

 

Projektet startede i oktober 2014 og løber frem til slutningen af juni 2016

 

Opdateret 14.06.2016

Yderligere oplysninger:

 

 

Kontakt: Mikael Togeby

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096