Effekter af øget integration af det nordiske og det tyske elsystem

Ea Energianalyse deltog i et projekt om integration af elsystemerne i Norden og Tyskland. Formålet med projektet, som blev udført for Agora Energiewende og Global Utmaning, var at analysere betydningen for klima og økonomi ved en øget sammenkobling af elsystemerne.


To analyser blev udført: En kvantitativ analyse af energisystemet og markedets integration samt en kvalitativ undersøgelse af den makroøkonomiske indflydelse. Ea Energianalyse var sammen med DTU Management Engineering ansvarlig for den kvantitative analyse, mens Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) stod for den kvalitative analyse af makroøkonomien.


Effekterne af øget kapacitet i de indbyrdes forbindelser mellem Tyskland og Norden blev undersøgt for scenarier med forskellige niveauer af udbygning med vedvarende energi.

 

I projektet blev bl.a. elpriser, produktionsmønstre og handelsflow i Tyskland, Norden og andre berørte lande samt investeringsbehovet i transmissionskapacitet og gevinster i form af brændsels- og CO2 besparelser vurderet. De økonomiske effekter blev opgjort for det samlede system samt for aktører og lande.

 

Projektet løb fra august 2014 til juni 2015.

 

Opdateret 29.04.2019

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096