Strategisk energiplanlægning i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden, KKR Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstadsregionen, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og rådgivere, samt partnerorganisationen Gate 21 arbejder sammen om projektet ”Energi på tværs”.

 

”Energi på tværs” skal finde svar på, hvordan strategisk energiplanlægning med udgangspunkt i kommunerne bedst kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet til vedvarende energi i hovedstadsregionen.


Ea Energianalyse var, med COWI A/S og Uffe Steiner Jensen som underleverandører, konsulenter for to af projektets arbejdspakker: ”Energiscenarier frem til 2050” og ”Ny regulering og organisering af energiplanlægningen”.

 

Disse arbejdspakker havde følgende særskilte formål:

  • Indsamling, analyse og sammenfatning af eksisterende planer
  • Udarbejdelse af energiregnskaber
  • Opgørelse af ressource- og besparelsespotentialer
  • Udarbejdelse af referencescenarie, teknisk-økonomiske energiscenarier samt præferencescenarie for hovedstadsregionen frem til 2050
  • Analyse af barrierer, virkemidler og anbefalinger inden for udvalgte scenarier
  • Udarbejdelse af generelle anbefalinger vedrørende regulering og organisering af strategisk energiplanlægning

 

Projektet blev gennemført i perioden juli 2014 til august 2015.

 

 

Opdateret 24.02.2016

Yderligere information:

 

Kontakt: Anders Kofoed-Wiuff

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096