South African Interconnector Study

Klima-, Energi og Bygningsministeriet har indgået et samarbejde med Sydafrika, som har til formål at reducere drivhusgasudledningerne ved at øge andelen af vedvarende energi (primært vind) i Sydafrikas produktion af energi.

 

I den forbindelse deltog Ea Energianalyse i et projekt med det formål at undersøge værdien af import af el fra vandkraftværker i de omkringliggende afrikanske lande.


Som en del af projektet blev data indsamlet på en række områder, bl.a. igangværende og planlagte elproduktionsprojekter, elforbrug, transmissionsnet samt produktionsomkostninger på nye og eksisterende værker. De indsamlede data blev implementeret i Balmorel modellen for det sydafrikanske elsystem og brugt i analyser af de økonomiske og operationelle effekter ved at bygge transmissionsforbindelser til vandkraftværker i Mozambique, DRC (Grand Inga) og Zambia.

 

Projektet blev udført i samarbejde med DTU for Energistyrelsen i perioden juni 2014 til januar 2016.

 

Opdateret 30.04.2019

Yderligere information:

 

Kontakt

Lars Møllenbach Bregnbæk eller Lars Pauli Bornak

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096