Skifergas i Europa

På vegne af en kunde i den private sektor har Ea Energianalyse undersøgt de potentielle tekniske, økonomiske, lovgivningsmæssige, politiske og miljømæssige udfordringer forbundet med udvinding af skifergas i Europa. Undersøgelsen skitserer de sandsynlige konsekvenser af skifergas-udvinding i Europa og fremhæver effekterne af skifergas’ konkurrenceevne i forhold til andre tilgængelige energikilder, skifergas' indvirkning på energiinfrastruktur og planlægning, samt skifergas’ potentielle rolle i en fremtid med bæredygtig energi. De fire centrale elementer i analysen var:

 

  • En generel beskrivelse af naturgas, herunder: markeder, udbud, efterspørgsel, handel, prissætning osv.
  • En beskrivelse af den amerikanske skifergasudvikling og dens deraf følgende økonomiske, miljømæssige og geopolitiske virkninger.
  • Potentiale og udfordringer forbundet med skifergasudvikling i Europa, med fokus på Polen og Storbritannien.
  • En scenarieanalyse, der illustrerer den rolle naturgas spiller i europæiske energiscenarier, og de mulige effekter af lavere naturgaspriser som følge af øget europæisk skifergasproduktion.

 

Projektet blev gennemført fra januar til november 2014.

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Kontakt: Christian Bang

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096