Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Ea Energianalyse har analyseret de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at anvende ledig kapacitet på eksisterende affaldsforbrændingsanlæg i Danmark til forbrænding af importeret affald.

 

I analysen sammenlignes scenarier med og uden import af affald. Det forudsættes i analysen, at når der ikke importeres affald, vil ledig affaldskapacitet blive enten lukket, anvendt til forbrænding af træflis eller anvendt med reduceret benyttelsestid.

 

Analysen viser, at der er god økonomi i at importere affald til forbrænding på de danske kraftvarmeværker i alle de analyserede år, og for alle de analyserede importpriser.

 

Ea Energianalyse har udført analysen for Dansk Affaldsforening i perioden december 2013 til maj 2014.

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere informationer:

 

Download

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport


Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096