Ajourføring af brændselsprisforudsætninger

Energistyrelsen vurderer med mellemrum de fremtidige brændselspriser til brug for fremskrivninger og økonomiske analyser, og en del af det arbejde er ajourføring af brændselsprisforudsætninger, som Ea Energianalyse udarbejder for Energistyrelsen og Energinet.dk.

 

I tillæg til at ajourføre brændselsprisforudsætningerne var formålet med dette projekt at beskrive det metode- og kildemæssige grundlag for et konvergensforløb frem mod priser i det Internationale Energy Agenturs World Energy Outlook.

 

Der skulle udvikles en metode til udarbejdelse af et konvergensforløb fra gældende markedspriser til prisforløbet i IEA World Energy Outlook’s New Policy Scenarie. Målet var at opnå konvergens imellem det korte og det lange sigt, samt give anvisninger for, hvordan en øvre og nedre følsomhed omkring centralskønnet kan bestemmes.

 

I det arbejde indgik en ajourføring af koblingen mellem internationale priser og samfundsøkonomiske produktpriser. De samfundsøkonomiske tillæg dækker eksempelvis transport, transmission og distribution.

 

Projektet startede i december 2013 og blev afsluttet i juli 2014.

 

Opdateret 26.09.2017

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096