Udvidelse af elnettet i forbindelse med integration af vedvarende energi i Østersøregionen

Vindkraft og andre vedvarende energikilder bliver nøglen til at reducere CO2 udledningen fra landene omkring Østersøen. Et dertil tilpasset transmissionsnet er en forudsætning for at vindkraft kan udnyttes omkostningseffektivt, og derfor er udvidelsen af transmissionsnettet i Østersøregionen afgørende for udviklingen af energisystemet.

 

Ea Energianalyse har udført en undersøgelse med det formål undersøge behovet for forstærkning og udbygning af eltransmissionsnettet i Østersøregionen i et energi system med øget udbredelse af energi fra vedvarende kilder med et særligt fokus på vindkraft.
Desuden viser en række scenarier for energi og klimapolitikker, hvilke investeringer i regionens transmissionsnet, der er de mest attraktive.

 

Ea Energianalyse har udført analysen for Baltic Sea Region Energy Cooperation, BASREC i perioden november 2013 til april 2015.

 

 

Opdateret 17.07.2015

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096