Analyse af energispareforpligtelser og alternative systemer

Ea Energianalyse har udført en analyse af udvalgte energispareforpligtelser og alternative politiske virkemidler målrettet energieffektivitet.

 

Formålet med analysen var at samle information og erfaringer med henblik på at skabe grundlag for refleksioner over de danske energispareforpligtelsers mål, struktur og omkostninger samt overvejelser om de danske energivirksomheders rolle i jagten på energieffektivitet.

 

Fem relevante systemer blev udvalgt som casestudier og sammenlignet med en række væsentlige parametre for de danske energispareforpligtelser, dvs. omkostningseffektivitet, markedsorientering, omfang og fleksibilitet i administrationen.

 

Igennem analysens var at belyse motivationen og begrundelserne bag de valgte designs, hvilke diskussioner, der var taget og stadig er dominerende i videreudviklingen, samt hvilke konsekvenser EU’s direktiv for energieffektivisering (især artikel 7) forventes at have.

 

De undersøgte cases:

 • Finansieringsinstrumenter til energi effektivitet

  • Kfw finansiering af bygningers energieffektivitet, Tyskland
  • Energieffektivitet i Vermont, USA
 • Systemer med energispareforpligtelser
  • Reduktionsmål for kuludledning (CERT) 2008-2012, England
 • Systemer med Energisparebeviser
  • Værdipapirer i Energieffektivitet (TEE), Italien
  • Energisparebeviser, Polen

 

Projektet blev udført for Dansk Energi fra april til september 2013


Opdateret 02.11.2015

Yderligere oplysninger


Kontakt: Kirsten Dyhr-Mikkelsen

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096