Udvikling af regional masterplan i Østafrika

Eastern African Power Pool, EAPP, har 10 lande som medlemmer: Libyen, Ægypten, Sudan, Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi og DRC. Endvidere er Syd Sudan og Djibouti inkluderet i analyserne. Der bor 430 millioner i disse lande og de har i dag et gennemsnitligt elforbrug på omkring 700 kWh per capita (i Danmark er tallet over 6.000 kWh). Elforbruget stiger kraftigt på grund af økonomisk vækst of fordi flere og flere bliver forsynet med elektricitet. Forbruget fordobles ca. hvert 10 år, hvilket kræver store investeringer i kraftværker og transmissionsledninger.

 

Ea Energianalyse bistod med at udarbejde en masterplan for udviklingen af elsystemet. Masterplanen peger blandt andet på attraktive investeringer i vandkraft og etablering af en kraftig transmissionsforbindelse fra Etiopien til Ægypten.

 

Elmarkedsmodellen BALMOREL blev anvendt til beregningerne, og EAPP er trænet i at kunne anvende denne model i forbindelse med opdateringer af planen.

 

I projektet er der beregnet et hovedscenarie og 20 alternativer. Alternativerne omfatter følsomhedsanalyse for fx elforbruget, energipriserne, forsinkelser af transmission eller vandkraft og kalkulationsrenten. Samlet set giver analyserne en detaljeret indsigt i de mest attraktive investeringer og deres følsomhed i forhold til væsentlige parametre.

 

Projektet er udført i samarbejde med Energinet.dk, som især bidrog med analyser i forhold til udvikling af markedet og omkring drift af elsystemer.

 

Selve projektet løb fra juni 2013 til december 2014

 

Masterplanen er godkendt

Masterplanen er blevet godkendt af de ledende organer, Styrekommiteen og Council of Ministers, på et møde d. 20.-22.1.2016 i Etiopien.

 

De ledende organer i EAPP er dels Styrekomiteen, som er ledere fra de 10 landes elselskaber, og dels Council of Ministers, som er regeringsrepræsentanter fra de samme lande.

 

Om rapporterne

Masterplanen består af et sammendrag (Excecutive summary) og 3 bind (Volume I: Main Report, Volume II: Data report, og Volume III: Results report). I sammendraget er der lagt et særligt fokus på de beslutninger, der kan tages på kort sigt, og mulighederne for udvikling af elsystemet frem mod 2020 og 2025 diskuteres. Hvorimod de langsigtede perspektiver (frem mod 2040) behandles i de øvrige bind i masterplanen.

 

Masterplanen blev godkendt på mødet i Etiopien d. 20-22. januar 2016

 

Opdateret 10.06.2016

Yderligere information:

 

Download

EAPP regional power system master plan
– executive summary

 

EAPP regional power system master plan
– Volume I: Main Report


EAPP regional power system master plan
– Volume II: Data report


EAPP regional power system master plan
– Volume III: Result report


EAPP plan directeur 2014
– Note de synthese

(The EAPP regional power system master plan – executive summary in French)

 

Præsentation

Development of the Ethiopean electricity sector – in a regional perspective

En præsentation afholdt af Mikael Togeby til workshoppen Danish-Ethiopian wind energy days d. 13-14 april 2016 i Etiopien

 

Artikler

Læs om EAPP-projekter på side 12-13 i Smart Energi nr. 5, 2016

 

Østafrika rykker tættere sammen

Nyhedsbladet Dansk Energi nr. 9, 2014.

 

 

Kontakt: Mikael Togeby

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096