Grøn værdi af biogas

Ea Energianalyse har undersøgt den fremtidige villighed til at betale (Willingness-to-pay, WTP) for biometan-certifikater i Danmark. Undersøgelsen er baseret på en overordnet analyse af den frivillige betalingsvilje for "grønne" alternativer, efterfulgt af en udforskning af lovgivnings- og markedssituationen for biogas og biometan i tre sammenligningslande (Sverige, Tyskland og Nederlandene).

 

Analysen skelner mellem og vurderer den ”frivillige” WTP og den ”reguleringsbaserede” WTP. Den "frivillige" WTP angiver den monetære værdi, forbrugerne er villige til at betale for det dyrere, mere miljøvenlige gasprodukt under fravær af forpligtelse eller specifik støtte til produktet. Den "reguleringsbaserede" WTP indbefatter den monetære værdi af støtteordninger, tilskud og omsættelige kvotesystemer, som muliggør, at de dyrere biogasprodukter kan sælges og købes.

 

Ea Energianalyse udarbejdede undersøgelsen for Bionaturgas Danmark i perioden april til august 2013

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Kontakt: Hans Henrik Lindboe

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096