Balmorel - Support og helpdesk service

Ea Energianalyse ydede ad hoc assistance i udviklingen og brugen af Balmorelmodellen til analyser og udvikling af elsystemet i Estland, Letland og Litauen. De tre landes TSO’er Elering ÖU, Augstsprieguma tīkls AS og LitGRID AB var gået sammen og

valgte at bruge Balmorelmodellen til at udvikle elsystemet.

 

Ea Energianalyse assisterede til den indledende opdatering og tilpasning af modellen, dataindsamling og validering, samt modelkørsler og fejlløsning. Desuden blev der ydet support til opsætning af modellen til scenarieanalyser og tolkning af resultater.

 

Ea Energianalyse var tilknyttet som support og helpdesk service fra maj 2013 til december 2014.

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Kontakt: Lars Møllenbach Bregnbæk

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096