Fjernvarmens rolle i fremtidens danske energisystem

Som en del af den politiske aftale om den danske energipolitik frem mod 2020 fra marts 2012 blev det besluttet at gennemføre en række analyser af den danske energisektor. Det drejede sig bl.a. om analyser af gas-, el- og fjernvarmesystemerne og af anvendelsen af bioenergi. I den forbindelse har Ea Energianalyse og COWI gennemført en analyse af fjernvarmens rolle i fremtidens danske energisystem for Energistyrelsen.

 

Analysen har haft to hovedfokuspunkter:

  • Fjernvarmens udbredelse
  • Produktion af fjernvarme i fremtidens energisystem

 

Bygningernes varmeforbrug forventes at falde over de kommende år, og dette kan udfordre fjernvarmens økonomi, da de faste omkostninger til infrastruktur skal fordeles på færre og færre energienheder. Elsystemet vil i stigende grad baseres vedvarende energi, mest på vindkraft og i mindre grad på termiske kraftværker, hvilket vil ændre og udfordre den måde, som fjernvarme produceres på.

 

I samarbejde med Energistyrelsen, blev scenarier for den fremtidige udvikling af det danske energisystem frem mod 2050 opstillet, og ved hjælp af modelberegninger blev konsekvenser af forskellige udviklingsveje for fjernvarmen analyseret.

 

Projektet er blevet gennemført i perioden februar 2013 til maj 2014.

 

Opdateret 01.02.2017

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096