Fremtidens fjernvarmeforsyning i TVIS-området

Ea Energianalyse har vurderet den fremtidige varmeproduktion i Trekantsområdet for TVIS’ ejerkommuner, Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding. Herunder er mulighederne for anvendelse af nye varmeproduktionsteknologier i TVIS’ fjernvarmesystem undersøgt.

 

Baggrunden var blandt andet, at den eksisterende naturgasvarme fra Skærbækværket var relativt dyr, og at aftalen om varmelevering fra Skærbækværket med DONG Energy udløber i 2017. Dette giver mulighed for et brændsels- eller teknologiskift til en anden billigere varmeleverance med lavere CO2 emission.

 

På baggrund af en gennemgang af de tekniske muligheder for varmeforsyningen i Trekantområdet og en analyse af varmeomkostningerne ved de forskellige teknologier blev 5 alternative scenarier for fremtidens varmeforsyning i Trekantområdet opstillet.

 

I scenarierne blev forskellige grader af udbygning med nye teknologier og vedvarende energi kombineret. Scenarierne blev vurderet ud fra kriterier vedrørende økonomi, forsyningssikkerhed, klima-påvirkning og VE, lokale miljøforhold, lokal beskæftigelse, fremtidssikring, samspil med elsystemet, politisk robusthed og risici.

 

Projektet blev gennemført fra januar 2013 til marts 2013.

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

 

Kontakt:

Jesper Troelsgaard Werling

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096