Analyse og fremskrivninger af priser på biobrændsel

Ea Energianalyse har i samarbejde med DTU udarbejdet prisfremskrivninger for fast biomasse for Energistyrelsen som baggrundsmateriale i Energistyrelsens arbejde med langsigtede fremskrivninger af brændselspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser.

 

Der er udarbejdet prisfremskrivninger for fast biomasse, dvs. træpiller, træflis og halm for perioden 2013-2050 med særligt fokus på perioden frem til 2035.

 

Projektet blev gennemført i perioden fra februar til juli 2013

 

Opdateret 17.07.2015

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 4, 3. th.1220 København KDanmark Tel work88 70 70 83

GEO: 55.675932, 12.575096