Strategisk energiplan for Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune har en målsætning om at reducere CO2-udledningen i 2020 med 35 % i forhold til 2005 og ønsker at bidrage til Danmarks mål om uafhængighed af fossile brændsler i 2050. Ea Energianalyse assisterede Frederiksberg Kommune i et projekt, der skulle redegøre for sandsynlige fremtidsscenarier og kommunale handlemuligheder.

 

Formålet var at fastlægge strategiske pejlemærker for forbrugsnedsættelse og mere vedvarende energi i perioden frem til 2050. Projektet førte frem til en strategisk energiplan, som omfattede:

  • De overordnede målsætninger og generelle retninger som energiforbrug og produktion skal tage frem til 2050.
  • Retningslinjer for mange af de planer og investeringer på mellemlangt sigt (-> 2030), som Frederiksberg kommune udvikler i de kommende år, således at der sikres sammenhæng mellem de handlinger der igangsættes på kort sigt og de langsigtede mål
  • Handlingsmuligheder på kort sigt (-> 2020) skal sikre, at den nuværende målsætning i 2020 nås.

 

Projektet løb fra december 2012 til august 2013.

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Downloads:

Oplæg til Frederiksbergs strategiske energiplan

 

Kontakt: Kirsten Dyhr-Mikkelsen

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096