Estlands langsigtede energiscenarier 2030 og 2050

Estland er i gang med at forny deres langsigtede energistrategi (ENMAK). Ea Energianalyse har assisteret Elering – den estiske systemoperatør – i at identificere og levere kvantitative analyser af langsigtede energiscenarier for Estland i en Nordisk-Baltisk og paneuropæisk kontekst.

 

Arbejdet blev udført i tæt samarbejde med syv ekspertgrupper, der hver repræsenterede forskellige felter af ekspertise, nemlig energiforbrug, energibærere, opvarmning og køling, energiproduktionsscenarier, forsyningssikkerhed, samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser samt forsknings- og udviklingsaspekter.

 

Scenariernes konsekvensanalyser er modelleret vha. værktøjerne Balmorel og Stream. Dette omfattede identifikation og kvantificering af de større eksterne faktorer, der påvirker den estiske energisektor, såvel som kvantitative vurderinger af de tekniske og kommercielle konsekvenser af scenarierne, inklusive forsyningssikkerhed.

 

Projektet startede i december 2012 og blev afsluttet i august 2013.

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Downloads:

Optimal investments in generation and transmission capacity in the Baltic Sea Region ­ 2020­2050

Præsentation af Anders Larsen på Nordic Wind Integration Network Seminaret, Norge d. 15. oktober 2013

Kontakt: Mikael Togeby

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096