Perspektiver for gas i transportsektoren

Ea Energianalyse har udarbejdet en scenarieanalyse af anvendelse af gas i transportsektoren. Scenarieanalysen havde til formål at beskrive en mulig udvikling for anvendelse af gas i transportsektoren og de deraf følgende konsekvenser for CO2-emission og energiforbrug.

 

I analysen indgik modelberegninger, der tager højde for udviklingen i køretøjsbestanden for på den baggrund at kunne vurdere mulige introduktionsrater for gaskøretøjer indenfor forskellige segmenter indenfor vejtransport.

 

Foreløbige konklusioner fra analysen blev præsenteret på konferencen "Grøn gas til transport" i Skive 31. januar til 1. februar.

 

Projektet blev gennemført fra oktober 2012 til oktober 2013

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Downloads:

Et fremtidsscenarie for gas i vejtransport i Danmark

Foreløbige konklusioner fra analysen, præsenteret på konferencen ”Grøn gas til transport” d. 31. januar 2013 i Skive, ved Hans Henrik Lindboe.

 

Kontakt: János Hethey og Hans Henrik Lindboe

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096