Biogas Taskforce

I forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 blev det aftalt at etablere en Biogas Taskforce, som havde til opgave at følge op på målsætningen om at udnytte op til 50 % af husdyrgødningen til biogas i 2020 og identificere eventuelle barrierer for denne biogasudbygning.

 

Ea Energianalyse har sammen med PlanEnergi været hovedkonsulent for Biogas Taskforce og skulle i løbet af projektet blandt andet bistå med at analysere, hvordan biogas mest hensigtsmæssigt integreres i det danske energisystem set ud fra både et samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk synspunkt.

 

Projektet blev afsluttet 1. juli 2014.

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

Kontakt Hans Henrik Lindboe og János Hethey

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096