Driftsstrategi for Køge Kraftvarme

VEKS har pr. 1. maj 2012 overtaget Køge Kraftvarmeværk (KKV) fra DONG Energy. Værket består af to blokke, KKV7 og KKV8, men KKV7 har været ude af drift i 3 år, og alene KKV8 kører i dag og leverer procesdamp til Junckers samt producerer el til elmarkedet.

Det er planlagt, at anlægget i maj 2013 skal påbegynde fjernvarmeleverance til Køge, og i 2014 tilkobles anlægget det sammenhængende fjernvarmesystem i Hovedstadsområdet.

 

I forbindelse med VEKS’s overtagelse af KKV har Ea Energianalyse bistået med en vurdering af driftsstrategien for værket samt en beskrivelse af aktuelle muligheder og risici i elmarkedet.

 

Arbejdet har indeholdt følgende elementer:

  • Vurdering af KKV’s aktuelle driftsstrategi.
  • Beskrivelse af budmuligheder i elspotmarkedet og anbefalinger til budstrategi.
  • Beskrivelse af øvrige muligheder for handel med el, herunder i eftermarkeder (elbas og regulérkraft) og mulige gevinster og omkostninger.
  • Vurdering af omkostninger ved ubalancer i elmarkedet for KKV.
  • Kort beskrivelse af muligheder og udfordringer ved drift i elmarkedet, når KKV7 idriftsættes og fjernvarmen tilkobles.

 

Projektet er gennemført i maj-juni 2012.

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere oplysninger:

 

Kontakt: Jesper Troelsgaard Werling

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096