READY – Varmepumper i Smart Grid sammenhæng

Energisystemet forandrer sig og bliver mere og mere kompleks. Det forventes, at andelen af vindkraft i det danske elforbrug stiger til 50% i 2020. Dette vil give anledning til en række udfordringer relateret til balancen i elsystemet, kommunikation, databehandling samt elmarkederne.

 

Der er behov for at udvikle avancerede løsninger så elektricitet kan bruges mere intelligent. Varmepumper udgør en oplagt mulighed for bedre at integrere vindkraft og andre former for svingende elproduktion.

 

Styring af varmepumper

Hovedformålet med READY projektet var udviklingen af en Smart Grid klar Virtual Power Plant (VPP) server, som kan kontrollere et stort antal varmepumper. VPP serveren skal være en enhed, som kan kontrollere tusindvis af varmepumper, men som fungerer som én kontrollerbar enhed for operatøren. Projektets delopgaver var:

 

  • Udfordringer ved aggregering af et stort antal varmepumper
  • Håndteringen af kapacitetsbegrænsninger i distributionsnet forårsaget af varmepumper
  • Anbefalinger i forbindelse med installationer af varmepumper og kontrolenheder
  • Brugerinvolvering og forretningsplaner

 

Netbegrænsninger

Ea Energianalyse bidrog primært til studiet af netbegrænsninger i distributionsnettet, kommunikationsscenarier, netmålinger og udvikling af markeder for trængselsstyring. En række lokale netselskaber blev interviewet om begrænsninger i deres net, potentielle kommunikationsscenarier og teknologier der kan bruges til at styre disse trængsler.

 

Rapporter

 

Deltagere og sponsor

READY var et ForskEL projekt støttet af Energinet.dk, Projektteamet var NEAS Energy (projektleder), Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Neogrid, PlanEnergi og Ea Energianalyse. Aktiviteterne byggede på et tidligere projekt: Intelligent fjernstyring af individuelle varmepumper.

 

Projektet løb fra maj 2012 til november 2014

 

 

Andre publikationer:

  • Biegel, B., Andersen, P., Pedersen, T.S., Nielsen K. M., Stoustrup, J. & Hansen, L. H. (2013). Electricity Market Optimization of Heat Pump Portfolio. 2013 IEEE International Conference on Control Applications (CCA). Part of 2013 IEEE Multi-Conference on Systems and Control Hyderabad, India, August 28-30, 2013
  • Nielsen, K. M., Andersen, P. & Pedersen, T. S. (2013) Aggregated Control of Domestic Heat Pumps. 2013 IEEE International Conference on Control Applications (CCA), Part of 2013 IEEE Multi-Conference on Systems and Control Hyderabad, India, August 28-30, 2013

 

 

 

 

 

Opdateret 17.07.2015

Yderligere information:

 

 

Kontakt: Christian Bang

 

 

 

 

Helge Ørsted Pedersen

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096